Dokumenty dla maluszka

Akt urodzenia
Szpital, w którym rodziłaś ma obowiązek w ciągu 14 dni zgłosić fakt przyjścia na świat
twojego dziecka do właściwego dla niego urzędu stanu cywilnego. Następnie ty lub świeżo
upieczony tatuś zgłaszacie się do USC z waszymi dowodami osobistymi i skróconym
odpisem aktu małżeństwa. Macie na to 14 dni. Podczas rejestracji dziecka podajecie
urzędnikowi jego imiona (nie więcej niż dwa). Urzędnik wydaje bezpłatnie trzy skrócone
odpisy aktu urodzenia, każdy kolejny kosztuje 5zł.

PESEL
Otrzymasz go, zgłaszając się (kilka tygodni po rejestracji w USC) do biura meldunkowego
w urzędzie gminy, gdzie mieszka twoje dziecka. Wybierając się tam, zabierz ze sobą odpis
aktu małżeństwa lub aktu urodzenia dziecka albo jego książeczkę zdrowia. Urzędnik
wpisze numer na jednym z tych dokumentów. Opłata za wpis wynosi 5zł.

Zameldowanie
Nie wymaga to żadnych opłat, a jedyny potrzebny dokument to oryginał odpisu skróconego
aktu urodzenia dziecka. Wystarczy zgłosić fakt pojawienia się na świecie nowego lokatora
w biurze meldunkowym właściwym dla miejsca stałego pobytu jednego z rodziców. Jeśli jest
to miejsce zamieszkanie ojca, przy meldowaniu muszą być obecni oboje rodzice.

Becikowe
To jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, wynosi 1000zł, przysługuje każdej
mamie, tacie lub innemu prawnemu opiekunowi noworodka. Na złożenie wniosku w
urzędzie gminy lub miejskim ośrodku pomocy społecznej masz 3 miesiące. Weź ze sobą
dowód osobisty, dokument stwierdzający datę urodzenia potomka (np. skrócony odpis aktu
urodzenia) i swoje oświadczenie, Że becikowe nie zostało jeszcze pobrane.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

UWAGA!!!
Komentarz nic nie kosztuje :P Skusisz się?? :)